Garantie

Alle Snoozer Cozy Caves vervaardigd door ODONNELL INDUSTRIES hebben een garantie van één jaar.

Elk item is vervaardigd volgens de hoogste normen en is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabrieksfouten. De garantie dekt gebreken voor de oorspronkelijke eigenaar (bewijs van aankoop is vereist). "Oorspronkelijke eigenaar" is een persoon die het object gekocht heeft van CozyCave.EU. Elk object dat van een privé -persoon of van een dealer die niet gemachtigd door Snoozer Pet Products gekocht is, is specifiek niet gedekt door deze garantie.

De garantie dekt gebreken die zich voordoen bij het normale gebruik van het product en is niet van toepassing als het item is beschadigd als gevolg van verkeerde behandeling, ongeval, nalatigheid, of als het product is bewerkt of gewijzigd door de koper op elke manier dan ook. Deze garantie dekt geen gebreken die zich kunnen voordoen na langdurig gebruik van het product.

Deze garantie is dus alleen van toepassing op gebreken die invloed hebben op de prestaties van het product, en niet de cosmetische kwesties wegens normale "slijtage en scheur" van het product.

SNOOZER PET PRODUCTS heeft geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aan de oorspronkelijke koper of een andere persoon voor speciale incidentele of gevolgschade of schade veroorzaakt of beweerd wordt te worden direct of indirect veroorzaakt door SNOOZER PET PRODUCTS. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garantie hierboven vermeld.

SNOOZER PET PRODUCTS maakt geen andere garanties met respect de producten, hetzij expliciet of impliciet. SNOOZER PET PRODUCTS behoudt zich het recht om veranderingen in het ontwerp, de materialen en de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving.